2017 New Videos Watch Online
 Display: List  /  Grid
Show:
Sort By:
20171112 A Positive Spiritual Channel That Spreads Blessings and Happiness
Video-1134 正向靈性頻道,散播加持與快樂 二○一七年十一月十二日 A Positive Spiritual Channel That Spreads Blessings and Happiness Nov. 12, 2017 Kênh Tâm Linh Khẳng Định Ban Rải Ân Điển và Hạnh Phúc Ngày 12 tháng 11 năm ..(more)
Video-1135 迎接充滿希望的純素新時代 二○一七年十一月十九日 Greeting A New Vegan Era Full of Hope November 19, 2017 Đón Mừng Một Kỷ Nguyên Thuần Chay Mới Đầy Hy Vọng Ngày 19 tháng 111 năm ..(more)
Video-1136 真正的感恩節 二○一七年十一月二十六日 A True Thanksgiving Day November 26, 2017 Lễ Tạ Ơn Chân Chính Ngày 26 tháng 11 năm ..(more)
Video-1137A 萬物相連 學會尊重 二○一七年十二月三日 All Beings Are Connected, Learn to Have Respect December 3, 2017 Muôn Loài Đều Câu Thông, Hãy Học Cách Tôn Trọng Ngày 3 tháng 12 năm ..(more)